Αγέλη Λυκοπούλων 7-11 χρονών (Β' - Ε' τάξη Δημοτικού)

Παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 7-11 χρονών, μπορούν να γίνουν Λυκόπουλα.

Προσκοπικό Δίκτυο (νέοι 18-30 ετών)

Νέοι και νέες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 30ο έτος, εντάσσονται στο Προσκοπικό Δίκτυο.

Ώρες συγκέντρωσης Αγέλης Λυκοπούλων, κάθε Κυριακή 11:30 – 13:30.

Ομάδα Προσκόπων 11 - 15 χρονών, (ΣΤ' Δημοτικού - Γ' Γυμνασίου)

Αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 11-15 χρονών, μπορούν να μπουν στην Ομάδα των Προσκόπων.

Βαθμοφόροι - Ενήλικοι Εθελοντές

Eνήλικοι Eθελοντές, ηλικίας από 18–60 ετών, είναι αυτοί που κάθε εβδομάδα προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες για δράση, ανάπτυξη, μάθηση και χαρά.

Ώρες συγκέντρωσης Ομάδας Προσκόπων, κάθε Σάββατο 16:00 – 18:00

Κοινότητα Ανιχνευτών 15-18 χρονών (Α' - Γ΄Λυκείου)

Έφηβοι, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 15-18 χρονών, μπορούν να ενταχθούν στην Κοινότητα των Ανιχνευτών.

Ε.Κ.Σ.

Την Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (ΕΚΣ) του Συστήματος την στελεχώνουν γονείς παιδιών και φίλοπρόσκοποι.

Η Κοινότητας των Ανιχνευτών του Συστήματος μας ξεκίνησε. Όσα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 15 έως 18 ετών ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.        Σας περιμένουμε.
0
Παιχνίδια
0
Κατασκηνώσεις
0
Τραγούδια
0
%
Προσφορά
0
Εκδρομές
0
Χαμόγελα

Για πληροφορίες και εγγραφές: 698 807 7577

Μας υποστηρίζουν. Σας ευχαριστούμε.

Menu