Ατομικό Δελτίο Υγείας

  1. Home
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας, είναι απαραίτητο για κάθε ανήλικο μέλος του συστήματος. Μπορείτε να το ¨κατεβάσετε¨ στον υπολογιστή σας από εδώ και να το τυπώσετε, ειδάλλως ζητήστε το από το επιτελείο.
Στην πρώτη επίσκεψη στον παιδίατρο σας ή στα Δημοτικά Ιατρεία, θα πρέπει να  συμπληρώθει και μετά να το παραδώσετε στον Αρχηγό του τμήματος στο οποίο ανήκει το παιδί.
Το δελτίο υγείας ισχύει για μια (1) προσκοπική σεζόν (Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο).

doctor

Menu